เทศบาลตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด : www.kokkung.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 61 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 12 ต.ค. 2566 ]22
2 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2566 [ 29 ก.ย. 2566 ]19
3 ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (พ.ศ. 2567-2569) [ 29 ก.ย. 2566 ]21
4 ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 [ 29 ก.ย. 2566 ]23
5 รายงานการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อการประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะของอปท. ประจำปี พ.ศ.2566 [ 1 ส.ค. 2566 ]28
6 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลกกกุง [ 14 ก.ค. 2566 ]26
7 รายงานผลการประชาคมร่วมรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชน [ 29 มิ.ย. 2566 ]30
8 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของทต.กกกุง [ 28 มิ.ย. 2566 ]23
9 ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล [ 23 มิ.ย. 2566 ]34
10 ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลสามัญ หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อมาแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลสามัญ [ 23 มิ.ย. 2566 ]31
11 การติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้าภายในเขตเทศบาลตำบลกกกุง [ 20 มิ.ย. 2566 ]28
12 คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 13 มิ.ย. 2566 ]25
13 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 มิ.ย. 2566 ]26
14 ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล [ 8 พ.ค. 2566 ]31
15 การเผยแพร่ผลการตรวจสอบรายงานการเงินของสตง. [ 28 เม.ย. 2566 ]32
16 ประกาศบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566 [ 26 ม.ค. 2566 ]40
17 ประกาศให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายไปยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566 [ 26 ม.ค. 2566 ]40
18 ประกาศการจัดเก็บค่าธรรมเนียมและออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2566 ภายในเขตเทศบาลตำบลกกกุง [ 26 ม.ค. 2566 ]50
19 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ส.ด.1) ประจำปี พ.ศ.2566 [ 26 ม.ค. 2566 ]47
20 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลกกกุง [ 20 ธ.ค. 2565 ]48
 
หน้า 1|2|3|4


 
 
 
เทศบาลตำบลกกกุง หมู่ที่ 1 ตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 45220
โทรศัพท์ 043501532
Facebook : เทศบาลตำบลกกกุง
Email : 5451202@dla.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign