เทศบาลตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด : www.kokkung.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 72 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววังนาคิน บ้านหัวนา หมู่ที่ ๔ โดยติดตั้งเสาไฟถนน โคมเสาพับได้ โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ตามบัญชีนวัฒกรรม จำนวน ๑๕๔ ชุด เทศบาลดำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก [ 17 พ.ค. 2567 ]1
2 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 25 เม.ย. 2567 ]7
3 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ [ 24 เม.ย. 2567 ]4
4 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 24 เม.ย. 2567 ]5
5 รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ [ 24 เม.ย. 2567 ]6
6 รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 20 ก.พ. 2567 ]15
7 ประกาศให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายไปยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ [ 1 ก.พ. 2567 ]1
8 ประกาศประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ [ 1 ก.พ. 2567 ]2
9 ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๗ [ 1 ก.พ. 2567 ]1
10 ประกาศบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ต.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๗ [ 1 ก.พ. 2567 ]1
11 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี พ.ศ.๒๕.๖๗ [ 1 ก.พ. 2567 ]1
12 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 12 ต.ค. 2566 ]36
13 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2566 [ 29 ก.ย. 2566 ]42
14 ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (พ.ศ. 2567-2569) [ 29 ก.ย. 2566 ]37
15 ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 [ 29 ก.ย. 2566 ]39
16 รายงานการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อการประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะของอปท. ประจำปี พ.ศ.2566 [ 1 ส.ค. 2566 ]42
17 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลกกกุง [ 14 ก.ค. 2566 ]38
18 รายงานผลการประชาคมร่วมรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชน [ 29 มิ.ย. 2566 ]43
19 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของทต.กกกุง [ 28 มิ.ย. 2566 ]40
20 ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล [ 23 มิ.ย. 2566 ]45
 
หน้า 1|2|3|4


 
 
 
เทศบาลตำบลกกกุง หมู่ที่ 1 ตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 45220
โทรศัพท์ 043501532
Facebook : เทศบาลตำบลกกกุง
Email : 5451202@dla.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign