เทศบาลตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด : www.kokkung.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน


รายงานการรับเงินจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานการรับเงินจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ก.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง