เทศบาลตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด : www.kokkung.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น


แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561–2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

    รายละเอียดข่าว

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561–2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

    เอกสารประกอบ แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561–2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ