เทศบาลตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด : www.kokkung.go.th

 
 
กองช่างนายยุทธศักดิ์  สามิบัติ
นายช่างโยธา  รักษาราชการแทน
ผอ.กองช่าง
088-5151181

นายยุทธศักดิ์ สามิบัติ
นายช่างโยธา
088-5151181


นายพรพจน์ สนิทพจน์
นางสาวกัญญา ผือเขียว
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
จ้างเหมาบริการ
085-4639106
089-7671724


 
 
เทศบาลตำบลกกกุง หมู่ที่ 1 ตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 45220
โทรศัพท์ 043501532
Facebook : เทศบาลตำบลกกกุง
Email : 5451202@dla.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign