เทศบาลตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด : www.kokkung.go.th

 
 
สภาเทศบาล


ฝ่ายบริหารเทศบาลตำบลกกกุง
นายดำเนิน วงศ์สมบัติ

ประธานสภาเทศบาลตำบลกกกุง

061 0292678


นายสมพร ปัทมฤทธิ์
นางสุวดี คงศรี
รองประธานสภาเทศบาลตำบลกกกุง
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลกกกุง
087 3310322 098 1052357
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกกกุง เขต 1
นายดำเนิน วงศ์สมบัติ นางสุวดี คงศรี
นายสมพงษ์ ภาคสุภาพ
061 0292678 098 1052357
082 1209819นางแจ่มจันทร์ แถวพินิจ
นายวิชัย ปุริสมัย
นายบัณฑิต คันธพฤกษ์
063 6851410
082 1084388
080 1792606

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกกกุง เขต 2
นายสมพร ปัทมฤทธิ์ นายสมหมาย บัวดง
นายเสน ขุนาพรม
087 3310322 088 5193105
084 7268624นายสา ไชยเสนา
นายพุด พลอาษา
นางอิ๊ด จันทร์แดง
062 1679089
084 7864516
083 4946579 
 
เทศบาลตำบลกกกุง หมู่ที่ 1 ตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 45220
โทรศัพท์ 043501532
Facebook : เทศบาลตำบลกกกุง
Email : 5451202@dla.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign