เทศบาลตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด : www.kokkung.go.th

 
 
คณะผู้บริหารนายประมวล พลอาษา

นายกเทศมนตรีตำบลกกกุง

เบอร์โทร 092-7511155


นางทองย้อย พานา นายบรรจง คำหมอน
รองนายกเทศมนตรีตำบลกกกุง
รองนายกเทศมนตรีตำบลกกกุง
เบอร์โทร 083-3587294 เบอร์โทร 061-0244270


นายเสถียร บัวสิงห์
นายพิเชษ บุญชุม
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลกกกุง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกกกุง
เบอร์โทร 087-2382512 เบอร์โทร 086-2337423

 
 
เทศบาลตำบลกกกุง หมู่ที่ 1 ตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 45220
โทรศัพท์ 043501532
Facebook : เทศบาลตำบลกกกุง
Email : 5451202@dla.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign