เทศบาลตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด : www.kokkung.go.th

 
 
 


วันที่ื 17 ธันวาคม​ 2564 นายประมวล พลอาษา นายก​เทศมนตรี​ต​ำ​บ​ลก​กกุ​ง​ พร้อมด้วย​ปลัดเทศบาล​ พนักงาน มอบถุงยังชีพผู้กักตัวตามมาตร&#


วันที่ื 17 ธันวาคม​ 2564 นายประมวล พลอาษา นายก​เทศมนตรี​ต​ำ​บ​ลก​กกุ​ง​ พร้อมด้วย​ปลัดเทศบาล​ พนักงาน มอบถุงยังชีพผู้กักตัวตามมาตร​การป้องกัน​โรค​ระบาด​ติด​เชื้อไวรัส​โค​โร​นา​#COVID19​ จำนวน 4 ราย (บ้านกกกุง ม.11 จำนวน 3 ราย บ้านดอนดู่ ม.9 จำนวน 1 ราย)
2024-05-14
2024-04-24
2024-04-05
2024-03-22
2024-03-21
2024-03-15
2024-03-06
2024-02-21
2024-02-05
2024-01-30