เทศบาลตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด : www.kokkung.go.th

 
 
 


โครงการร้อยเอ็ดถนนสะอาดปราศจากขยะ


นายประมวล พลอาษา นายกเทศมนตรีตำบลกกกุง  และพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง  ร่วมกับ กอ.รมน. จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมขับเคลื่อนโครงการ “ร้อยเอ็ด ถนนสะอาดปราศจากขยะ” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ถนนสาย ๒๑๕ จากบ้านหนองผือถึงบ้านกกกุง
2024-05-14
2024-04-24
2024-04-05
2024-03-22
2024-03-21
2024-03-15
2024-03-06
2024-02-21
2024-02-05
2024-01-30