เทศบาลตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด : www.kokkung.go.th

 
 
 


โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า


งานสาธารณสุขเทศบาลตำบลกกกุง ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทุกหมู่บ้านในเขตบริการเทศบาลตำบลกกกุง ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ในวันที่ 29 มีนาคม 2567 และ วันที่ 1-5 เมษายน 2567

2024-05-14
2024-04-24
2024-04-05
2024-03-22
2024-03-21
2024-03-15
2024-03-06
2024-02-21
2024-02-05
2024-01-30