เทศบาลตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด : www.kokkung.go.th

 
 
 


ธนาคารขยะ


เทศบาลตำบลกกกุง ร่วมกับชุมชนบ้านดอนดู่ หมู่ที่ 9 อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด ในการรับซื้อขายขยะรีไซเคิล เพื่อให้ประชาชนได้คัดแยกขยะรีไซเคิลในครัวเรือน ช่วยลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้น สร้างรายได้แก่ตนเอง โดยมีกิจกรรมดังนี้

1.เปิดรับสมัครสมาชิกธนาคารขยะ 

2.กิจกรรมซื้อขายขยะรีไซเคิล    

3.กิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องธนาคารขยะ และการคัดแยกขยะรีไซเคิล    

 

2024-05-14
2024-04-24
2024-04-05
2024-03-22
2024-03-21
2024-03-15
2024-03-06
2024-02-21
2024-02-05
2024-01-30