เทศบาลตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด : www.kokkung.go.th

 
 
 


โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนด้วยหลัก 3 อ.


วันที่ 29-30 มกราคม 2567 นายประมวล พลอาษา นายกเทศมนตรีตำบลกกกุง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนด้วยหลัก 3 อ. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความสุขในการอยู่ร่วมกันในสังคม

2024-03-22
2024-03-21
2024-03-15
2024-03-06
2024-02-21
2024-02-05
2024-01-30
2024-01-25
2024-01-24
2024-01-22