เทศบาลตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด : www.kokkung.go.th

 
 
 


ซ่อมแซมถนนด้วยยางมะตอยสำเร็จรูป


วันที่  19  มกราคม 2567 นายประมวล  พลอาษา  นายกเทศมนตรีตำบลกกกุง  ร่วมกับ คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง พนักงานจ้างเหมา สมาชิกสภาเทศบาล และประชาชน  ร่วมกันซ่อมแซมถนนด้วยยางมะตอยสำเร็จรูป  

2024-03-22
2024-03-21
2024-03-15
2024-03-06
2024-02-21
2024-02-05
2024-01-30
2024-01-25
2024-01-24
2024-01-22