เทศบาลตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด : www.kokkung.go.th

 
 
 


ออกตรวจฟารม์หมูในเขตบริการ


วันที่ 23 สิงหาคม 2566 นายประมวล พลอาษา นายกเทศมนตรีตำบลกกกุง พร้อมด้วย นางทองย้อย พานา รองนายกเทศมนตรีตำบลกกกุง นางปัญจรัศม์ พัฒธนชัยมงคล ปลัดเทศบาลตำบลกกกุง และพนักงานเทศบาลตำบลกกกุง ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภาเขต 1 ออกตรวจฟารม์หมูในเขตบริการ ให้ความรู้ ข้อเสนอแนะ ให้กำลังใจในการจัดการฟาร์มที่ดี เพื่อให้ผู้ประกอบการบริหารฟาร์มให้ได้มาตรฐานและลดมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่ดี ให้ชุมชนน่าอยู่ 

2024-02-05
2024-01-30
2024-01-25
2024-01-24
2024-01-22
2024-01-19
2024-01-18
2024-01-13
2023-12-26
2023-11-21