เทศบาลตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด : www.kokkung.go.th

 
 
 


ชี้แจงเกี่ยวกับถนนสาธารณะภายในหมู่บ้าน บ้านสีสุก


วันที่ 24 สิงหาคม 2566 นายประมวล พลอาษา นายกเทศมนตรีตำบลกกกุง พร้อมด้วย นางทองย้อย พานา รองนายกเทศมนตรี นางปัญจรัศม์ พัฒธนชัยมงคล ปลัดเทศบาลตำบลกกกุง และทีมงานเทศบาลตำบลกกกุง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 ออกพบปะพี่น้องบ้านสีสุก ชี้แจงเกี่ยวกับถนนสาธารณะภายในหมู่บ้าน เพื่อพัฒนาให้เกิดผลดีต่อไป

2024-02-05
2024-01-30
2024-01-25
2024-01-24
2024-01-22
2024-01-19
2024-01-18
2024-01-13
2023-12-26
2023-11-21