เทศบาลตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด : www.kokkung.go.th

 
 
 


ร่วมประชุมการติดกล้องวงจรปิด


       วันที่ 27 กันยายน 2566 นายประมวล พลอาษา นายกเทศมนตรีตำบลกกกุง , นายสุทธิพันธ์ เริงชัยภูมิ รองปลัดเทศบาลตำบลกกกุง , นางสาวรุ่งกาญจน์ อุ่นสมัย หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เข้าร่วมประชุมการติดกล้องวงจรปิด กับคณะกรรมการระดับจังหวัด โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุม ท่านคณะกรรมการอนุมัติ ให้สามารถติดกล้องวงจรปิด หมู่บ้านภายในตำบลได้ ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกๆท่าน

2024-02-05
2024-01-30
2024-01-25
2024-01-24
2024-01-22
2024-01-19
2024-01-18
2024-01-13
2023-12-26
2023-11-21