เทศบาลตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด : www.kokkung.go.th

 
 
 


ลงพื้นที่ตรวจสอบฝายประชาอาสา


วันที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 11.00 น. นายอิฐเชษฐ์ นาคะเต นายอำเภอเมืองสรวง พร้อมด้วย นายประมวล พลอาษา นายกเทศมนตรีตำบลกกกุง, นางปัจจรัศม์ พัฒธนชัยมงคล ปลัดเทศบาลตำบลกกกุง ,นางสาวณัฐิกา แวงโพษา ปลัดอำเภอ และ นายประดับพันธ์ พูลลาภ ปลัดอำเภอ ลงพื้นที่ตรวจสอบฝายประชาอาสา หมู่ที่ 8 ตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องน้ำท่วมข้าวให้กับประชาชนที่มีพื้นที่นารอบๆ

2024-02-05
2024-01-30
2024-01-25
2024-01-24
2024-01-22
2024-01-19
2024-01-18
2024-01-13
2023-12-26
2023-11-21