เทศบาลตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด : www.kokkung.go.th

 
 
 


ประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหากรณีที่ดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกกกุง


วันที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายอิฐเชษฐ์ นาคะเต นายอำเภอเมืองสรวง เป็นประธานในการประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหากรณีที่ดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกกกุง

โดยมี นายประมวล พลอาษา นายกเทศมนตรีตำบลกกกุง , นางปัจจรัศม์ พัฒธนชัยมงคล ปลัดเทศบาลตำบลกกกุง , นางราตรี สวัสดิ์รักษา ที่ดินอำเภอเมืองสรวง ,เจ้าหน้าที่ ที่ดินอำเภอสุวรรณภูมิ , นางสาวณัฐิกา แวงโพษา ปลัดอำเภอ, นายประดับพันธ์ พูลลาภ ปลัดอำเภอ ,นายบุญเสน สุวรรณโภชน์ กำนันตำบลกกกุง และบุคลากร เข้าร่วมประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้อาคาร สถานที่ เพื่อประโยชน์สาธารณะในหมู่บ้าน

2024-02-05
2024-01-30
2024-01-25
2024-01-24
2024-01-22
2024-01-19
2024-01-18
2024-01-13
2023-12-26
2023-11-21