เทศบาลตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด : www.kokkung.go.th

 
 
 


นายอำเภอออกตรวจเยี่ยมส่งมอบสัตสดกมหาทาน งานมหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี 2566


13 มีนาคม 2566

นายอิฐเชษฐ์ นาคะเต นายอำเภอเมืองสรวง นายอำนวยโชติ มากินกอง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานปกครอง ออกตรวจเยี่ยมส่งมอบสัตสดกมหาทาน งานมหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี 2566  แก่คุณแม่จวง ศิริพิลา ครัวเรือนเป้าหมายในระบบ Tpmab พี่น้องชาวตำบลกกกุงขอกราบขอบพระคุณท่านและคณะอย่างสูง

2024-03-22
2024-03-21
2024-03-15
2024-03-06
2024-02-21
2024-02-05
2024-01-30
2024-01-25
2024-01-24
2024-01-22