เทศบาลตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด : www.kokkung.go.th

 
 
 


การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก


วันที่ 26 มิถุนายน 2566

เวลา  06.30 น.  นายประมวล  พลอาษา  นายกเทศมนตรีตำบลกกกุง  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร  พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง  ชาวบ้านเหล่าหัวภู-สนามชัย  ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดไทยเจริญ บ้านเหล่าหัวภู  สนามชัย

เวลา 11.00 น. นายอิฐเชษฐ์ นาคะเต นายอำเภอเมืองสรวง พร้อมด้วยนายประมวล พลอาษา นายกเทศมนตรีตำบลกกกุง  ร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก โดยมีนายธนวรรธน์ จูมจันทา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านเหล่าหัวภู ตำบลกกกุง และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วม ณ วัดไทยเจริญ เหล่าหัวภูสนามชัย ตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด

2024-03-22
2024-03-21
2024-03-15
2024-03-06
2024-02-21
2024-02-05
2024-01-30
2024-01-25
2024-01-24
2024-01-22