เทศบาลตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด : www.kokkung.go.th

 
 
 


ประชุมคณะทำงานพิจารณาหาข้อยุติปัญหาแนวเขตการปกครองของจังหวัดร้อยเอ็ด ระดับตำบล ของอำเภอในจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2566


วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566

เวลา 10.00 น. นายประมวล พลอาษา นายกเทศมนตรีตำบลกกกุง เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานพิจารณาหาข้อยุติปัญหาแนวเขตการปกครองของจังหวัดร้อยเอ็ด ระดับตำบล ของอำเภอในจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2566 เพื่อตรวจสอบข้อมูลการเขียนบรรยายแนวเขตการปกครอง ของตำบลกกกุงและตำบลคูเมือง ณ ห้องประชุมชาวเมือง ที่ว่าการอำเภอเมืองสรวง ชั้น 2

2024-02-05
2024-01-30
2024-01-25
2024-01-24
2024-01-22
2024-01-19
2024-01-18
2024-01-13
2023-12-26
2023-11-21