เทศบาลตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด : www.kokkung.go.th

 
 
 


ประชุมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) วัด ประชา รัฐ สร้างสุข


4 กรกฎาคม 2566

นายประมวล  พลอาษา  นายกเทศมนตรีตำบลกกกุง ร่วมประชุมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) วัด ประชา รัฐ สร้างสุขของตำบล ณ หอประชุมเทศบาลตำบลกกกุง

2024-02-05
2024-01-30
2024-01-25
2024-01-24
2024-01-22
2024-01-19
2024-01-18
2024-01-13
2023-12-26
2023-11-21