เทศบาลตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด : www.kokkung.go.th

 
 
 


กิจกรรมโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน กิจกรรมการทำคันเบ็ด


วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 นายประมวล  พลอาษา  นายกเทศมนตรีตำบลกกกุง  พร้อมด้วย นางปัญจรัศม์  พัฒธนชัยมงคล  ปลัดเทศบาลตำบลกกกุง  นางสาวรุ่งกาญจน์  อุ่นสมัย  หัวหน้าสำนักปลัด เข้าร่วมกิจกรรมโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน กิจกรรมการทำคันเบ็ดเพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเพื่อความสมัครสมานสามัคคีในพื้นที่ ณ วัดบ้านหัวนา หมู่ที่ 4 ต.กกกุง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด

2024-02-05
2024-01-30
2024-01-25
2024-01-24
2024-01-22
2024-01-19
2024-01-18
2024-01-13
2023-12-26
2023-11-21