เทศบาลตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด : www.kokkung.go.th

 
 
 


กิจกรรมทำความสะอาด big cleaning day โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข


นายกเทศมนตรีตำบลกกกุง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ชาวบ้านเหล่าหัวภู-สนามชัย คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเหล่าหัวภู ร่วมกิจกรรม big cleaning day โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติและวันชาติ

2023-01-12
2022-12-05
2022-12-03
2022-12-01
2022-11-17
2022-10-21
2022-10-07
2022-10-06
2022-06-03
2022-05-25