เทศบาลตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด : www.kokkung.go.th

 
 
 


ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น


นายประมวล พลอาษา นายกเทศมนตรีตำบลกกกุง ประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ให้ความเห็บชอบ แผนพัฒนา 5 ปี ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 และแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

2023-01-12
2022-12-05
2022-12-03
2022-12-01
2022-11-17
2022-10-21
2022-10-07
2022-10-06
2022-06-03
2022-05-25