เทศบาลตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด : www.kokkung.go.th

 
 
 


พระราชดำรัส ร.๙ เสด็จ ฯ ทรงเยี่ยมสมาชิกสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๑๘ ว่า "ความเจริญนั้นสร้างด้วยอะไร สร้างด้วยความตั้งใจ สร้างด้วยความขยัน สร้างด้วยความสามัคคี สร้างด้วยความ


พระราชดำรัส ร.๙ เสด็จ ฯ ทรงเยี่ยมสมาชิกสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๑๘ ว่า "ความเจริญนั้นสร้างด้วยอะไร สร้างด้วยความตั้งใจ สร้างด้วยความขยัน สร้างด้วยความสามัคคี สร้างด้วยความบริสุทธิ์ใจ ด้วยความสุจริตใจ”

2024-05-14
2024-04-24
2024-04-05
2024-03-22
2024-03-21
2024-03-15
2024-03-06
2024-02-21
2024-02-05
2024-01-30